Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Protected areas

The whole area of Lake Kerkini National Park is categorized as Site of Community Importance (SCI) under the title “Lake Kerkini-Kroussia - Mountain Beles Crest, Agistro-Charopo” GR20160001 of the NATURA 2000 network.
The lake Kerkini and the river Strymonas are included in the Ramsar Convention under the title “Artificial Lake Kerkini”.
Two areas are categorized as Special Protected Areas (SPA) of the NATURA 2000 network: “Artificial Lake Kerkini-Kroussia Mountain” GR20160008 and “Mountain Beles” GR20160010.
There are four Wild Life Refugees where hunting is prohibited: Petrichi K727, Lake Kerkini-Irakleia-Petrichi K733, Livaditsa-Roupel K791, Theodorio-Anatoli K888.
The area of Roupel has been categorized as Area of Outstanding Natural Beauty (AONB).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com