Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Geology

In the region of Mount Kerkini (Belasitsa mountain), the most common rocks are gneiss and migmatitis in a mixture of shale, gneiss, quartz etc. In the area there are thermal springs and geothermic underground currents in the basin of Serres.
In the area of Irakleia-Lithotopos a new geothermic field has been discovered in depth of 220-450 m with low salinity waters and high temperatures (>60ο C).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com