Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Геология

В района на планината Беласица най-често срещаните скали са гнайс и мигматични образувания в смес от шисти, гнайси, кварц и т.н. В басейна на Серес има термални извори и подземни води.
В областта на Ираклия (Серска Джумая) – Литотопос (Каяли) е установено ново геотермално находище с дълбочина 220-450 м на води с ниско съдържание на соли и висока температура (>60°C).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com