Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Soils

In the region of Mount Kerkini (Belasitsa mountain) the most common rocks are gneiss and migmatitis in a mixture of shale, gneiss, quartz etc. The soils resulting from the disintegration of the above rocks are typically sand clay and in few cases - clay-sand. The depth and fertility vary depending on its origin, disintegrating agents, climate (humidity, temperature), biochemical factors, flora, fauna, local configuration (slope, exposure, etc.), the density of forest cover as a source of enrichment with organic substances (Psilovikos 1994).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com