Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Климатични условия

Климатът в района е предимно полусух средиземноморски със студени зими. Средната годишна температура е 15°C. Най-топлият месец е юли (средна месечна температура 26,1°C), а най-студеният е януари (средна месечна температура 3,8°C). Средната годишна максимална температура е 20,2°C, а средната минимална температура е 9,0°C. Абсолютната минимална и абсолютната максимална годишна температура е съответно -17,6°C (януари) и 42,8°C (юли). Средните годишни суми на валежите за периода 1971-1992 г. са 444,6 мм, а дъждовните дни през годината са 87. Най-сухият месец е септември със средна сума на валежите 21,0 мм, а най-дъждовният месец е ноември със средна сума на валежите 51,9 мм. Снеговалежи в района се наблюдават от ноември до март, а средният брой дни със снеговалеж е 4. Градушките в района са рядко явление, а средният годишен брой мразовити дни е 25. Относителната влажност на въздуха е 64,7%.
Районът не е изложен на влиянието на силни северни ветрове, защото е защитен от планината Беласица. Преобладаващите ветрове са южните, с честота 8,8%, а на второ място са западните и източните с честота респективно 7,4% и 7,4%. Като цяло в района не се наблюдават силни ветрове с интензитет над 8 по скалата на Бофорт и процентът на безветрие е висок (53,3%).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com