Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Планински маршрути

В гръцката част на планината Беласица има няколко маршрута. Най-известни са международните маршрути Е4 и E6. Най-поддържаните са, както следва:

Платанакия (554 m) - Триетнес/Тумба (1888 m)

Дължина:8,5 км
Време:3 h 30 '
Растителност:дъб, бук
Питейна вода:има
Терен:пътека, път
Ниво на трудност:A
Маркировка:няма

Виронея (260 m) - Органтина (1030 m) - Пополивица (1524 m)

Дължина:7 км
Време:2 h 20 ' до Органтина
Растителност:дъб, бук
Питейна вода:няма
Терен:пътека
Ниво на трудност:A
Маркировка:няма

Ано Пороя (440 m) – Кури гьол (950 m) - Кис бунар (1330 m) - граница (1750 m) – гранична пирамида №19 (1830 m)

Дължина:14 км
Време:3 h 30 '
Растителност:дъб, бук, бор
Питейна вода:има
Терен:пътека
Ниво на трудност:A
Маркировка:има (червена маркировка, панделки)

Неохори – руините Филирас (305 m) – граничен път (1685 m)

Дължина:18 км
Време:3 h 30 '
Растителност:дъб, бук
Питейна вода:има
Терен:пътека, път
Ниво на трудност:A
Маркировка:няма

Акритохори (223 m) - граница (1891 m) – Калампака/ Радомир (2031 m)

Дължина:20 км
Време:6 h 15 '
Растителност:дъб, бук, ясен
Питейна вода:има
Терен:пътека, път
Ниво на трудност:B
Маркировка:няма

Ано Пороя (420 m) – Мави гьол (1648 m) – граничен път (1757 m)

Дължина:14 Km
Време:3 h 30 ' (изкачване)
Растителност:дъб, бук
Питейна вода:няма
Терен:пътека, път
Ниво на трудност:A
Маркировка:частично

Мандраки (220 m) - граница (1750 m) – Демир капия – Калампака/ Радомир (2031 m)

Дължина:14 км
Време:5 h (изкачване)
Растителност:дъб, бук
Питейна вода:има
Терен:пътека, път
Ниво на трудност:A
Маркировка:няма

Селата в подножието на Беласица са свързани помежду си посредством главния републикански път, както и посредством черен път, който подсича планинския склон.  
В района и по-конкретно в село Родополи има планинарски клуб на име "Белес", който организира екскурзии в планината и предоставя информация на онези, които се интересуват от преходи до билото.
Адресът на интернет страницата на клуба е www.eopsbelles.gr

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com