Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Trails

In the Greek part of the mountain Belasitsa there are several trails. The most popular are the international trails E4 and E6. The best preserved trails are listed below:

Platanakia (554 m) - Triethnes (1888 m)

Length:8,5 km
Time:3 h 30 '
Vegetation:Oak, beech
Drinkable water:Yes
Terrain:Trail, road
Difficulty:A
Signs:No

Vyroneia (260 m) - Ograntina (1030 m) - Popolivitsa (1524 m)

Length:7 кkm
Time:2 h 20 ' to Organtina
Vegetation:Oak, beech
Drinkable water:No
Terrain:Trail
Difficulty:A
Signs:No

Ano Poroia (440 m) - Kouri Gyol (950 m) - Kis Bunar(1330 m) - Border (1750 m) - Pyramidea E19 (1830 m)

Length:14 km
Time:3 h 30 '
Vegetation:Oak, beech, pines 
Drinkable water:Yes
Terrain:Trail
Difficulty:A
Signs:Yes (red marks, ribbons)

Neochori - Filiras ruins (305 m) - Border trail (1685 m)

Length:18 km
Time:3 h 30 '
Vegetation:Oak, beech
Drinkable water:Yes
Terrain:Trail, road
Difficulty:A
Signs:No

Acritochori (223 m) - Border (1891 m) - Kalampaka (2031 m)

Length:20 km
Time:6 h 15 '
Vegetation:Oak, beech, ash tree
Drinkable water:Yes
Terrain:Trail, road
Difficulty:B
Signs:No

Ano Poroia (420 m) - Mavi Gyol (1648 m) - Border trail (1757 m)

Length:14 km
Time:3 h, 30 ' (ascent)
Vegetation:Oak, beech
Drinkable water:No
Terrain:Trail, road
Difficulty:A
Signs:Partially

Mandraki (220 m) - Border (1750 m) - Demir Kapi - Kalampaka (2031 m)

Length:14 km
Time:5 h (ascent)
Vegetation:Oak, beech
Drinkable water:Yes
Terrain:Trail, road
Difficulty:A
Signs:No

The villages in the foot of Belasitsa Mountain are connected to each other by the main National Road and by a dirt road running along the mountain slope. 
In the village of Rodopoli there is a climbing club named “Beles” which organizes mountain tours and provides with relevant information those who would like to climb the mountain.
The address of their website is: www.eopsbelles.gr

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com