Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Гранични пунктове
с Р. Българияконтакти
Ново село – Струмицател: 034 363 350
Делчево – Делчевотел: 033 412 101
Деве баир – Крива Паланкател: 031 387 022
с Р. Гърцияконтакти
Дойран – Дойрантел: 034 225 330
Богородица – Гевгелиятел: 034 230 130
Меджитлия – Битолятел: 047 231 258

 

 

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com