Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Здравни заведения
Населено мястоКонтакти
Струмицател: 034 345 821;  034 320 600
Сушицател: 034 361 183
Мокриевотел: 034 351 051
Ново селотел: 034 355 274
Босиловотел: 034 371 380
Иловицател: 034 368 043
Турновотел: 034 358 383
Моноспитовотел: 034 371 278
Муртинотел: 034 374 005
Дражевотел: 034 362 330
Костуринотел: 034 369 892
Куклиштел: 034 344 160
Попчево
Дабиле
Велюсател: 034 359 399
Василевотел: 034 354 046
Просениково/Пиперевотел: 034 346 210
Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com