Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Банки
Име Адрес Телефон/Инфо.
Алфа банка Струмица, ул. Ленинова 100 034/320-250034 /344-940
ИК Банка Струмица, ул.Ленинова 66 034/340-522 034/340-521
Инвест Банка Струмица, ул. Гоце Делчев 034/329-512
Комерциална банка Струмица, Бул. Маршал Тито 66 034/345-268 034/334-301
има банкомат
Македонска банка Струмица, ул.Ленинова 66 034/322-007 034/320-760
Охридска Банка Струмица, ул. Братство единство 66 034/327-201
Пощенска банка Струмица, Бул.Маршал Тито 66 034/347-568
Про Кредит банка Струмица, ул. Благой Мучето бр.2 034/334-410
има банкомат
Стопанска банка Струмица, ул.Ленинова 66 034/348-403 034/348-410
има банкомат
Тетекс кредитна банка Струмица, Бул.Маршал Тито 66 034/343-871
Тутунска банка Струмица, ул.Благой Мучето бр.4 034/344-727 034/326-780
има банкомат
Уни банка Струмица, Бул. Маршал Тито 66 034/344-956034/344-960
има банкомат
Стопанска банка Ново село 034/355 422
Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com